''ontwikkeling in beweging laat zich niet tussen 4 muren plaatsen''

René Simonse & Nicole Polman Mama la mer
vraagouder

Beste vraagouder,
U heeft een afspraak met één van onze gastouders. Om dit kennismakings gesprek goed te kunnen voorbereiden, c.q. goed te laten verlopen, helpen wij u om een goede indruk te krijgen van gastouderopvang. Naast uw indruk van de gastouder ten aanzien van geborgenheid en veiligheid is het ook van belang dat formele aspecten besproken en toegelicht worden.


Enige richtlijnen voor het gesprek met de gastouder, zoals opgesteld door Mama la mer zijn:

• Heeft de gastouder een verklaring omtrent gedrag ?
• Is er een risico-inventarisatie voor veiligheid, gezondheid en calamiteit aanwezig   en wat houdt deze in? Is er tevens een vervolg / actieplan te zien?
• Is er een ongevallenregistratie aanwezig?
• Heeft de gastouder een pedagogisch beleidsplan van Mama la mer?
• Is een meldcode kindermishandeling aanwezig?
• Wat is het reglement ten aanzien van oudercommissie van Mama la mer?
• Hoe is het klachtenreglement van Mama la mer opgesteld? Mama la mer stuurt
  u met de overeenkomsten een kopie van het klachtenreglement mee.

Ook van belang zijn vragen over:

• opvoeding
• vakanties
• betalingsvoorwaarden en tegemoetkoming in de kosten
• openingstijden en overuren
• roken in en om het huis
• ziekte van het kind / medisch verleden

Buiten wat u zelf wilt weten is het bovenstaande van belang om met de gastouder te bespreken. Tijdens de intake met u en de gastouder zullen wij bovenstaande punten nogmaals bespreken.

Alle genoemde documenten zijn tevens opvraagbaar bij Mama la mer. U kunt de risicio-inventarisaties inzien bij de gastouder of opvragen bij Mama la mer, evenals het inspectierapport (GGD). Dit inspectierapport is openbaar en staat vermeld op de home-pagina. U kunt aan de hand van dit rapport een vergelijking maken en uw keuze voor een bureau hierop baseren.

Klachtencommissie

Mama la mer biedt een klachtenregeling aan, niet alleen voor ouders, maar ook voor de oudercommissie. In de klachtenregeling is vermeld hoe wordt omgegaan met klachten en binnen welke termijn klachten worden behandeld. Het reglement voor behandeling van klachten kunt u inzien op de home-pagina onder Klachtenreglement. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie waarbij Mama la mer is aangesloten. De geschillencommissie is bereikbaar via 070-3105310 of via de site www.degeschillencommissie.nl


Voor alle vragen kunt u uiteraard telefonisch of per email contact op nemen met Mama la mer.