Welkom bij Mama la mer.

Wij zijn een geregistreerd gastouderbureau welke bemiddelt in gastouderopvang. Kwaliteit en beloning combineren wij met lage kosten.

Vindt alle informatie over ons en onze werkwijze onder het kopje Mama la mer ''onze werkwijze''.

Bij Mama la mer kunt u ook terecht voor de 
cursus EHBO ''levensreddend handelen bij kinderen'' van het Oranje Kruis.

Informatie geplande cursus: competentehbo@hotmail.com          

Mama la mer ''onze werkwijze''

gastouder

Onze gastouders beschikken over een:

 

VOG (verklaring omtrent gedrag)
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en aansluitend plan van Aanpak
Ongevallenregistratie
Pedagogisch beleids-en werkplan
Meldcode kindermishandeling

Reglement oudercommissie

Klachtenreglement

vraagouder

tarieven

intake gastouder


 

Pedagogisch beleid

Protocol Kindermishandeling
Registratie ongeval
Geschillencommissie

Vraag en antwoord

Klachtenreglement
Inspectierapport

Sociale kaart

Handleiding Meldcode

Privacyverklaring

 

''ontwikkeling in beweging laat zich niet tussen 4 muren plaatsen''

Rene Simonse en Nicole Polman

Groningsestraat 107

2587 PB Den Haag

mamalamer@hotmail.com

070-3588665